Tuai Iban Dulu Ari Sarikei dataika Limbang


Tuai Iban Ari Sarikei enggau Limbang (dataika taun 1960an suba)

Lumur ditusun nitihka ripih sida mangku pengawa beganti.

33 Ripih Tuai Iban Sarikei
Sarikei Ili Sarikei Ulu
1. Pengarah Nyambar -Apin bisi
 1. Penghulu Gara
 2. Pengarah Jimbat
 3. Penghulu Selli
 1. —–
 2. Penghulu Tabor ak. Seli
 3. Penghulu Giman.
34. Selalang Nyelong Nyalak Ili
 1. Penghulu Labun
 2. Penghulu Usop
 1. Penghulu Andin
 2. Penghulu Gani
 1. Penghulu Andin
 2. Penghulu Mandi
Bintangor (Binatang)
35 Batang Bintangor Batang Rajang
 1. Penghulu Lani
 2. Pengkulu Ajah (Pintu Tapang)
 3. Penghulu Tigong
 4. Penghulu Nyipa
 1. Penghulu Tuah
 2. Penghulu Dexter Johnny ak. Tuah.
36. Semah
 1. Penghulu Kana
 2. Penghulu Kilat
 3. Penghulu Biju ak. Nanang.
Tuai Iban Sibu
Pelilih Menua Sibu
37   Luba Lebaan Batang Igan
 1. Penghulu Abas
 2. Penghulu (Dalam) Ujang ak. Sudok
 3. Penghulu Ikau
 4. Penghulu Nanta
 5. Penghulu Chad ak. lkau.
 1. Penghulu Tukik
 2. Penghulu Nibong
 3. Penghulu Resa
 4. Pengarah Chundi.
3  Igan IIi Batang Pasai
 1. Penghulu Tuan
 2. Penghulu Gelau (Menantu Tuan).
 1. Penghulu Surieng
 2. Penghulu Kaya (Menantu Surieng)
 3. Penghulu Poh ak. Kaya

Batang Assan Sibu

 1. Tuai Lintong (Moahari- Beberita berani, nadai temu tusut, dini alai pendam enggau peturun iya)
 2. O.K. Dana ak. Lintong & O.K. Nyua
 3. Penglulu Lingoh ak. Dana
 4. Penghulu Entalai (Kendawang)
 5. Penghulu Brinau
 6. Penghulu Pengabang.
39. Menyan, Sibu
 1. Penghulu Jenging
 2. Penghulu Agam
 3. Penghulu Imai ak. Agan
 4. Penghulu Pilang ak. Naong
40 Naman, Durin
 1. Penghulu Jatok
 2. Penghulu  Jarau
 3. Penghulu Meringai
41. Sibu (Keretau)
 1. Penghulu Dalam Munan ak Penghulu Minggat
 2. Penghulu Rantai ak Penghulu Minggat
 3. Penghulu Dalam Ujang ak Sudok
In early 1900 all these Penghulus in the Sibu, Binatang (Bintangor) and Sarikei Districts were under Munan the Penghulu Dalam and his brother Penghulu Rantai except the Penghulus of Batang Asan were under Lintong Moahari.After Penghulu Rantai had resigned he was succeeded by Penghulu Ujang as Penghulu Dalam. The Penghulu Dalams office was at Sibu fort since Munans time.After Ujang no one has been appointed Penghulu Dalam by the government in the Rajang.
Kanowit District
42. Bawan Ili Kanowit
 1. Penghulu Mani
 2. Pengarah Ngelambong
 3. Penghulu Simun
 4. Penghulu Chendang.
 1. Penghulu Empam (Rantau Kemiding)
 2. Penghulu Francis Umpau (rantau Kemiding)
 3. Penghulu Duit.
43 Batang Rajang and Dap Dap
 1. Penghulu Badindang
 2. Penghulu Langgong
 3. Penghulu Skudan
 4. Penghulu Lias ak. Penghulu Kana (son-in-law of Skudan).
 1. Penghulu Empam
 2. Penghulu Baring.
44 Meluan Ngemah
 1. Penghulu Manggi
 2. Penghulu Naga ak.Manggi
 3. Penghulu Tedong
 1. Penghulu Meringai
 2. Penghulu Radin
 3. Penghulu Buah
 4. Penghulu Aju
 5. Penghulu Masam
 6. Penghulu  Laja ak Sentu
45  Machan
 1. Penghulu Entili
 2. Penghulu Briak ak Penghulu Ayum
 3. Penghulu Tedong
46  Ili Poi Ulu Poi
 1. Penghulu Belaja ak. Angkin
 2. Penghulu Ujok.
 1. Penghulu Dana
 2. Penghulu Singalang.
47 Pedanum Entabai
 1. Penghulu Ugap
 2. Penghulu Laja.
 1. Tuai Mujah Buah Raya- beberita berani tang nadai temu tusut, sapa anak telesak, uchu ambu, ni maya mati lalu dini kubur Mujah.  Ngagai sapa ka peturun Mujah tau bekunsi enggau bala mayuh bakani ka pengujung Raja Berani tu?
 2. Penghulu Melaka
 3. Penghulu Asun (Bah Tunggal-bisi temu, laban tu kira baru agi, )
 4. Penghulu Endu
 5. Penghulu Guma
 6. (a) Penghulu Singalang  (b) Penghulu Itam.
48  Pakan UIu Julau
 1. Penghulu Jantan
 2. Penghulu Umpor
 3. Penghulu Liman
 4. Penghulu Mandi.
 1. Penghulu Seminai
 2. Penghulu Gait ak Seminai
 3. Penghulu Dana ak. Gait
 4. Penghulu Juti
 5. Penghulu Tambi ak Ampas.
49 Nanga Penyarangan, Kanowit
 1. Penghulu Nyadang (Kiroh)
 2. Penghulu Gramong
 3. Penghulu Janting (Lang Labang) ak. Penghulu Gramong
 4. Dato Pengarah Banyang ak. Penghulu Janting
50. Balleh, Kapit District
 1. Pengarah Ringkai (seluruh Sarawak)
 2. Temenggong Koh ak. Jubang
 3. Temenggong Jugah ak. Barieng
 4. Penghulu Jimbun ak. Penghulu Gerinang II
51. Gaat, Balleh
 1. Penghulu Penghulu Keling ak. Unggat & Penghulu Melintang
 2. Penghulu Gerinang ak. Lang
 3. Penghulu Kumbong ak. Penghulu Gerinang II
52. Nanga Balleh 52. Nanga Mujong
 1. Penghulu Lida
 2. Penghulu Janting
 3. Silo ak. Penghulu Janting
 1. Penghulu Ugak ak. Lang
 2. Penghulu Rabong ak. Langut.
53. Mujong UÌu
 1. Penghulu Jarau
 2. Penghulu Merom and Penghulu Kanyan
 3. Penghulu Semada ak. Temenggong Koh
 4. Pengarah Sibat ak. Semada.
54. Batang Sut, Balleh Ulu Sut, Balleh
 1. Penghulu Matahari ak. Gerinang  I
 2. Penghulu Atan
 3. Penghulu Nyanggau ak. Peng.  Atan
 4. Penghulu Jinggut ak Peng.  Atan..
 1. Penghulu Rawing
 2. Penghulu Garing.
55. Pelagus, Batang Rejang Batang Rejang UIu
 1. Penghulu Ansi
 2. Penghulu Bilong
 3. Penghulu Nuing ak. Kudí.
 1. Penghulu Sandai ak. Penghulu Ansi
 2. PenghuIu Jemut ak. Penghulu Ansi.
56. lbau, Batang Rejang
 1. Penghulu Manok Manchal
 2. Penghulu KulIeh ak. Jingga.
2. Penghulu Brauh ak Kandau.
57. Song, Katibas Ili Katibas
 1. Penghulu Abun
 2. Penghulu Janting ak. Jamba
 3. Penghulu Abit ak. Angkin.
 1. Penghulu Jimbun.
 2. Penghulu Jugah ak Lapik.
58. Batang  Katibas
 1. Penghulu Ayum
 2. Penghulu Sirai ak. Penghulu Ayum
 3. Penghulu Mangai ak. Penghulu Lajang
 4. Penghulu Matu.
Batang Oya, Mukah District
59. Ulu Oya Pakoh
 1. Penghulu Umping
 2. Penghulu Medan
 3. Penghulu Untul
 4. Penghulu ¡mban.
1. Penghulu Chendang.
60. Tamin Sebauh, Oya
 1. Penghulu Dagang
 2. Penghulu Imang
 1. Penghulu Buau
 2. Penghulu Sudok
 3. Penghulu Abong.
Batang Mukah
61  Ulu Mukah Ili Mukah
 1. Penghulu Sana
 2. Penghulu Umpoh
 3. Penghulu Gerinsa
 1. Penghulu Inting
 2. Penghulu Sanggap
 3. Penghulu Gaggat.
Batang Balingian, Mukah
62. Ili Balingian Ulu Balingian
 1. Penghulu Umpang ak Chambai
 2. Penghulu Ugat
 3. Penghulu Mulok ak. Umpang
 4. Penghulu Ambun ak. Umpang
 5. Penghulu Kinchang
 6. Penghulu Danggat
 1. Penghulu Abu
 2. Penghulu Banyui
 3. Penghulu Puh
 4. Penghulu Ganja ak Baong
 5. Penghulu Radin ak. Rumpang
63. Bawan, Balingian
 1. Penghulu Unchi
 2. Penghulu Lembang
 3. Penghulu Beji.
Tatau, Bintulu
64. Ili Tatau Ulu Tatau
 1. Penghulu Berasap
 2. Penghulu Bair
 3. Penghulu Tamboh ak. Mat
 4. Penghulu Bagok ak. Mat
 5. Penghulu Sarau ak. Berasap
 6. Penghulu Buan ak. Siba
 7. Penghulu Kalom ak. Latit
 1. Penghulu Bunya
 2. Penghulu Banying
 3. Penghulu Kana ak. Bajeng
 4. Penghulu Nabau ak. Gasok
 5. Penghulu Tayai ak. Rekan.
65. Sebauh Jelalong
 1. Penghulu Jelani
 2. Penghulu Engkiong
 3. Penghulu Jalin ak. Jelani
 4. Penghulu Abok ak. Jalin.
 1. Penghulu Mani.
66. Pendan
 1. Penghulu Meredan
 2. Penghulu Renang
 3. Penghulu Jana
 4. Penghulu Saang.
Bagi Menua Miri
67 Suai
 1. Penghulu Goyang  from Batang Ai and the lst Penghulu of this river in 1960. Before this, Suai Ibans were ruled by Penghulu Manggui of the Niah river.
68. Niah
 1. Penghulu Manggui (Skrang)
 2. Penghulu Kabu (Skrang)
 3. Penghulu Jawi ak. Manggui
69. Sibuti
 1. Penghulu Barat (Undup)
 2. Penghulu Mancha (Undup).
Baram, Miri
70. Bakong
 1. Penghulu Inggir (Batang Ai)
 2. Penghulu Rhu (Batang Ai)
 3. Penghulu Giang (Entulang of the Ili Batang Lupar)
 4. Penghulu Ari (Batang Ai) grandson of Penghulu Inggir.
71 Batang Baram Tinjar
 1. Penghulu Kalang (Skrang)
 2. Penghulu Enjop (Julau)
 3. Penghulu Apai Uban (Skrang)
 4. Penghulu Goyang (Bintang Bunam) Batang Rejang
 5. Penghulu Mara
 6. Penghulu Sait (Skrang)
1  Pengarah Entri ak. Sanyah.
72. Limbang
 1. Penghulu Wi
 2. Pengarah Ngang ak. Sundar.
73. Medamit, Limbang
 1. Penghulu Gawan ak. Jangga.

Advertisements

13 responses

 1. Apu…asai ka kala ninga nama Aki moh penghulu gerinsa….madik sidak aki mansur ari ulu mukah ti jadi ka nian gninik moh kami ti benama buran ak unau ba bedengan

  1. Ubang Balang | Reply

   Aku tok icit penghulu Umpoh tik diau d ulu mukah! Ko tuai cda aki inik kelia…kmi mindah ari nanga sikat, ili mukah lalu ngiga menua d ulu mukah lalu diau ba nanga arau ulu mukah sampai ka saritok.Spa bsi nemu bala kaban belayan ka bgulai ka penghulu lumpoh tok? Email ngagai aku ba ubangb@salcra.gov.my.

 2. Penghulu sana pan asai kala di dinga di tusi sidak indai…

 3. bungai nuing | Reply

  Pengulu Pengabang ak Tembaga from sg. asan is the grandson of LIntong

 4. bungai nuing | Reply

  sorry…Pengulu Brinau ak Tembaga from Gg. Assan Sibu is the grandson of Lintong (Mua ari) his father Tembaga is Lintong son….

  1. agi nemu bala anak Lintong nuan bungai nuing?

 5. kami tusut sida tuai Lintong mua hari.. tapi nda pasti ga laban kami myuh g dah pindah ke manua sungai sidang tatau.. enti nitih cerita ya bisi anak indu siko ke benama Uban, nyadi nda nemu amat ke nda? laban enti nya amat aku udah bc ga ngadu ke tusut kami ari cerita niang inik kami ke suba ngau cerita aki aku ke diatu.. enti ya amat bc beranak ke Uban tauga kita mdah ngambi aku mdah ke tusut ya agi.

  1. Padah diak meh….

   Mayuh urang tuai enggai bejerita raja berani/bujang berani irau ka kayau balas dendam tauka bala ulun nemu.

   1. Siti da agi, enti bala ka rari ari Bukit Sadok pengudah alah laban Raja Brooke, bala sida mepar ke menoa bukai alu idup belalai jauh ari menoa Kuching. Engka nyak meh kabuah jerita tauka tusut sida jarang disebut urang, enda baka bala bukai ti udah nundok ka perintah Brooke.

  2. Bisi urang ti dikelala aku nyebut “Moa Ari” maya gawai tu tadi. Arapka nuan ulih madahka tusut kitak nyak.

 6. AUTHOR NUAN BISI NEMU TUSUT ARI CIDA RANGGAU KE ARI ENTABAI KE NGELABAN PERINTAH MAYA NYA?LABAN AKU TU BNUNG KONFIUS NGAU NAMA RANGGAU KE DTUSI CDA AKI AKU LABAN CDA YA ASAL ARI ENTABAI, TAKUT NGAI KE NGAMBU GA LEGI, LABAN AKU NANG DAH BC TUSUN GA ENTI NYA RANGGAU KE SAMA NIANG AKI KAMI ARI AI ANAP DITU. ARAP NUAN ULIH MERI JAWAPAN.. TQ

 7. Bantai ka diak meh ngambi bala ulih maca dulu….

 8. Mujah “Buah Raya” tu keterubah tuai Iban berumah ba alai ti dikumbai tembawai Bukit ba panjak Ng. munus, Ulu Entabai ke diatu. Ari nya Mujah berumah baru ba tembawai Emperan kediatu sama urung menoa nya. Ari nya Mujah bisi ditemu enggau Sharif Masahor ngelaban bala kroni James Brooke di Sarikie dalam taun 1855. Mujah pematak serang ba renggat ke-3 udah Nuga enggau Igoh apai Lamban di menoa Skeilalu ngujungka penatai bansa Iban nguan menua Skei. Anak Mujah benama Galin nyadi Tuai rumah keterubah orang Sg Rau ke saritu..Sg Munus Entabai. Peturun Mujah agi bisi nguan batang Munus datai ke saritu tang aku enda nemu kini penunga Mujah udah nya. Sida peturun iya tentu nemu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: