Beketan Telik


Pun Kenang

Krian tauka Kerian kenu ka Kamus Dewan tu nama sebansa kayu, tang dalam jaku Iban leka jaku Krian tu nadai temu reti.  Retinya nama Sungai Krian tu ukai datai ari jaku Iban tang datai ari jaku bansa Beketan tauka jaku bansa Seru ka dulu nguan menua Krian ari nanga nyentukka ke Ulu Krian. Enti lemambang Ngerintai Tuai Dayak  Krian,

Nya baru geman-geman sengkawan ridan,
Nyaduhka tubuh ngerintai Tuai Krian.

Ni tuai ka benama Seguat,
Berumah di menyaung tuchung Tengalat (Engkalat),
Kena perepat ruap bunga pasang.

Nya baru nyebut tuai benama Abas,
Mungkal Wung Embuas deras nerajang.

Nya baru nyebut tuai benama Ilun,
Dulu mungkal aum berumpang Babang.

Nya baru nyebut tuai benama Nyawai,
Dulu mungkal tatai langgung Tebujang.

Nyadi tuai ka benama Seguat ka mungkal Bukit Tengalat enggau Nyawai (Bisi mega disebut Tangai) ka nguan langgung Tebujang nya endang bansa Seru.  Bansa Seru di Bukit Tenggalat enggau Ulu Melupa suah dikayau anak ulih Antau Linggang Nengeri seduai menyadi iya Gun Mangkubumi ari menua Rimbas tu endang orang ka beberita tau matak kayau anak lalu suah bendar beberita ulih ngalah ka bansa Seru di Bukit Engkalat, Bukit Legong, di Ulu Melupa enggau di sebelah Nanga Awik. Nyadi ketegal seduai iya ti selalu mujur ngalahka bansa Seru, nya alai seduai iya lalu diberi Imam Maulana tuai  Laut  Kabong ba nanga Batang Krian gela Rekaya.  Udah alah bansa Seru ba tiga bengkah menua nya tadi dia sida bansa Seru tu tadi lalu ngelari kediri ka menua Nanga Diso masuk batang Sungai Awik mimit enda jauh ari Bukit Tebujang di menua Ulu Awik kena pegai menua Saratok. Nyadi raban sida iya sebengkah agi lalu ngelarika diri ngagai menua Tanjung Pilin dalam Batang Sebelak ari ili Nanga Roban.

Tuai ka bukai baka Abas ka mungkal Wung Embuas aku enda nemu sekali ka iya Seru tauka Iban, tang Ilun ka mungkal Babang nya endang Iban.  Nyadi tuai ka benama Isut tu angkat ari Meroh, Paku lalu melunggang ke Kabo, tang iya ninting, enda ngilika Batang Krian laban nebing ai Krian udah diwan Iban magang. Nya alai iya terengkah lalu mungkal berimba menua Lempa di Ulu Kabo.

Di Bukit Tebalu, Ulu Budu pati Krian bisi mega Beketan ka betuaika Guling. Nyadi asal Guling tu ari Rimbas. Nyadi tuai Beketan ka benama Guling seduai Gambang tu menyadi Entinggi di Bukit Saban Tinggi di Batang Paku. Nyadi Guling tu nyerara diri ari Entinggi di menua Bukit Saban laban ka mai bala anembiak iya pindah berumah ba menua ka dikumbai Tinting Indai Tupai. Sekumbang Guling tu enggau bala iya berumah ba menua nya, dia mentua iya ka benama Kuku pan parai lalu baka nya mega bini iya ka dikumbai sida Indai Tupai pan parai dia. Nyadi ketegal laban mentua Guling ka benama Kuku tu parai ba tembawai nya laban kena taju remaong, nya alai bisi endor siti semak menua nya dia ke lalu dikumbai orang nyentuk ka sehari tu benama Taju Kuku. Udah pemarai bini enggau mentua iya nya tadi, dia Guling lalu mai bala anembiak iya pindah melunggang ngulu ai Rimbas lalu diau ditinting Tibak Sirat ba menua enda jauh ari Ulu Gerugu ke bepati ba ai Ulu Sarikei. Nyadi Ulu Gerugu tu nya alai bepuncha ari Kampung Gerugu ke lalu nyadi satup menua Ulu Sarikei, Ulu Awik, Ulu Kabo enggau Ulu Sebelak. Pindah ari menua Tibak Sirat dia Guling lalu mai bala iya pindah baru ngagai menua Bukit Tebalu di menua Ulu Budu ka bepati ba ai Krian. Ari nya baru sida iya angkat pindah baru ngagai menua Bukit Tebujang ka alai sida iya lalu segulai pendiau enggau bansa Seru di menua Ulu Awik.

Nyadi menyadi Entinggi ka benama Gambang tu mindah ari Bukit Saban Tinggi ke  Teluk Jerai. Angkat ari nya Gambang lalu mai bala anembiak iya pindah baru ngagai menua ka dikumbai Tinting Girau ba antara menua di Krian, Saratok. Udah berumah ba menua Tinting Girau, Gambang lalu mai bala iya pindah baru ngulai bansa Seru diau di menua Bukit Tengalat enda jauh ari pasar Saratok ka diatu.  Nyadi raban bala sida Guling ka diau begulai enggau bansa Seru di Bukit Tebujang nya tadi lalu pindah baru ngagai menua Sugai ka bepati ba ai Julau lalu ngidupka diri bumai betaun.

Menua Nanga Telik, Maras enggau Grenjang endang dulu diwan bansa Beketan sebedau Iban pindah melunggang ari Paku ngilika Krian lalu diau di nanga Grenjang.  Pia mega Iban ari Bayor melunggang Tinting Batu lalu ngilika Sungai Batang enggau Grenjang lalu berimba sereta bedampa betembawai di Sungai Pilai.

Beketan Galah enggau Beketan Mendit

Dulu suba di  menua Nanga Telik bisi dua raban Beketan.  Seraban Beketan tu betuaika siku tuai ka benama Galah lalu seraban agi betuaika Mendit.  Nyadi Beketan dua raban tu enda tentu temu sekali ka Beketan Temuda ka idup bumai betaun tauka Beketan Kampung ka enda bumai betaun tang idup bepanggai ba asil kampung.

Nyadi, kenu ka jerita Beketan dua raban tu kelia balat bendar ka belaya enggau pangan diri. Tang taja pia, nadai ga orang ka tuai tak nyemetak nyebut nama kabuah Beketan Galah enggau Beketan Mendit tu udu ka carut.  Nyau pemuaska belaya, nyangka nyau beserang pangan diri alai anak Mendit lalu mati kena bunuh Beketan Galah.  Nyadi bangkai anak Beketan Mendit lalu dianjung ke puak kampung enda ditumbakka tang disimpan di dalam lubang batang kayu temesu.  Ari tu tadi menua nya lalu dikumbai Pulau Taju dataika sari tu laban nitihka nama Taju anak Beketan Mendit.

Kelimpah ari tu, nama sungai ka alai Beketan tu lalu mengkang disebut sungai Mendit datai ke kemaya diatu.  Nyadi Sungai Mendit tu tunga ke kanan mudik Sungai Krian.  Sungai tu mit lalu benanga ba Batang Krian.  Ba Sungai Mendit tu menh kami di Nanga Telik enggau Sungai Galah nekat ai kena ai paip graviti.  Pia mega, nama Sungai Galah ka kemaya ari tu endang ngambi nama tuai Beketan ka benama Galah kelia. Sungai Galah tu tunga ke kiba mudik Sungai Krian lalu mega enda besai.  Reti nya Beketan Mendit enggau Galah tu kelia beentaraka ai Krian. Dalam sejarah nanga Telik bisi dua kali Sungai Galah tu udah alai berumah.  Keterubah iya, kira-kira 40 taun tu ka udah lalu lebuh kami Nanga Telik angkat ari Tembawai Rumah Atas dia seraban anembiak Laja lalu nyerara diri berumah di sungai Galah.  Niang Megong nyadi tuai rumah sida tu kelia.  Sida ka berumah di Sungai Galah tu enda lama lalu angkat mindah lalu nampung rumah panjai Nanga Telik ka diatu.  Kedua kali Sungai Galah alai berumah iyanya, kira-kira 12 taun ka udah lalu lebuh seraban kami serumah bebatak pindah berumah baru di Sungai Galah ka diatu.

Nyadi nama Telik mega dipelabaka datai ari jaku Beketan laban nadai reti dalam jaku Iban. Tang pelaba aku nyagka ukai ari nama tuai Beketan laban bisi dua iti nama Nanga Telik ngulu batang Krian.  Kelimpah ari tu, nama-nama menua baka Bukit Mabuh, Dekong, Sungai Telinsai, Sungai Gerenis enggau Sungai Babai di Ulu Telik dipelabaka endang asal iya ari nama Beketan.  Pia mega nama-nama menua bukai ka besemak enggau nanga Telik baka Dangap, Tatup, Dong enggau Ganjuk endang asal ari bansa Beketan.

Kelimpah ari Beketan Mendit enggau Beketan Galah, bisi mega Beketan Pillai ka dulu nguan menua Pilai ka diatu enggau Beketang Babang ka dulu nguan menua Babang. Pia mega di ili din bisi Beketan Kabo lalu di Julau bisi Beketan Sugai.

Nyau pulai ke pun ke baru, jerita tu ditemu aku enggau berampas sereta recau laban randau maya gawai dayak tu tadi.  Penusui jerita tu enggau aku empu pan enda tentu ingatka utai laban pala ka bisi ngelu-ngelu mimit.

Advertisements

One response

  1. Bentara Bumi | Reply

    akai manah mat jerita nuan tu kaban…
    agi ka ningga..
    ulih nuan mansik sejarah menua kami di ulu din… baka nanga batang, ulu Long enggau ulu gerenjang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: